Spoed

In geval van ernstige spoedgevallen en pijnklachten dient u allereerst telefonisch contact op te nemen met onze praktijk.

Weekenddienst / Avonddienst regeling

Onze regio kent sinds jaren een uitstekende regeling voor opvang van spoedgevallen.

Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.
Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding.

Het algemeen spoednummer voor de Tandartsen Vereniging Land van Cuijk is :

0485-380350

U wordt dan rechtstreeks doorgeschakeld naar de dienstdoende tandarts. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp, voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terugverwezen.

Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de spoeddienst (tijdens avonduren en in het weekend) extra kosten met zich meebrengt,die direkt contant afgerekend dienen te worden.

De Avonddienst loopt van maandag tot en met donderdag van 18.00 – 8.00
De Weekenddienst loopt van vrijdagochtend tot en met maandag 8.00 – 8.00